Landsbygdsdialog på 16 orter

Värnamo kommun ser dialog med landsbygdsinvånarna som viktigt och arbetar aktivt för att skapa möjligheter till medbestämmande. 

Sedan några år jobbar vi aktivt med landsbygdsdialog enligt en väl förankrad modell. Under en fyraårscirkel sker dialog på 16 orter. Under 2022 är det dialog i Hörle, Lanna, Bredaryd och Forsheda.

Övriga orter som ingår i dialog-programmet är Bor, Dannäs/Torskinge, Fryele, Gällaryd, Horda, Hånger, Kärda, Nydala, Ohs, Rydaholm, Tånnö och Åminne.

Läs mer om landsbygdsdialogen på kommun.varnamo.se/landsbygdsdialog