Klimatanpassning

Värnamo kommun arbetar med klimatanpassning. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället efter de klimatförändringar som redan märks av i dag och de som kan komma att påverka oss i framtiden.

Enligt klimatanalyser kommer det framtida klimatet i kommunen att bli torrare och varmare under sommarhalvåret och mildare samt blötare under vinterhalvåret.